1728/2021 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΛΟΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ. ΑΠΟΚΟΠΗ, ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΣΒΕΣΗ ΦΑΝΟΥ.

03/12/2021 - 10:05

ΝΟΤΙΟΑΝΑΛΟΤΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ.
Ο ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 'ΠΥΘΕΑΣ' ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ
36 19 48Β - 027 53 00Α
ΑΠΕΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.