1724/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(7465,1)

03/12/2021 - 09:54

ΒΟΡΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΑΓΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗ.
KEΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 18 06Β - 026 09 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.