1718/2021 - ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΠΟΝΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.

02/12/2021 - 10:08

ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ.ΠΟΝΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 45 08Β 023 01 13A