1687/2021 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΑΥΡΙΟΥ. ΑΚΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ.8020)

26/11/2021 - 22:34

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ.

ΛΙΜΕΝΑΣ ΓΑΥΡΙΟΥ.ΕΞΩΘΕΝ ΔΕΞΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΑΡΜΑΡΑ

ΕΡΥΘΡΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:

37 52 42Β - 024 44 06A

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.