1675/2021 - ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ. (ΑΕΦ 9020)

26/11/2021 - 10:18

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΟΣ ΠΑΤΜΟΣ.ΑΚΡΑ ΣΙΣΤΕΡΝΑ.
ΦΑΝΟΣ:
37 22 48Β - 026 43 48Α
ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ.