1662/2021 - ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. OΡΙΣΤΙΚΗ ΣΒΕΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

24/11/2021 - 09:41

ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΡΚΙΤΣΑΣ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ :
38 45 12Β - 023 01 24A
ΑΝΕΛΚΥΣΘH ΚΑΙ ΕΠΑΥΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ.