Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1647/2021 - BOΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0582)

23/11/2021 - 09:58

BOΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ. ΝΟΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ. 13ΟΣ ΔΕΞΙΑ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 50 12Β - 020 42 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.