1584/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

12/11/2021 - 09:59

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1580/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.
AΠΟ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ:
37 53 56Β - 023 29 15Α
37 53 52Β - 023 29 26Α
37 53 42Β - 023 29 37Α
37 53 29Β - 023 29 40Α
37 50 00Β - 023 29 30Α
37 50 00Β - 023 28 49Α
37 53 11Β - 023 28 59Α
37 53 12Β - 023 29 09Α
37 53 27Β - 023 29 08Α
37 53 43Β - 023 29 02Α
37 53 43Β - 023 29 02Α
37 53 44Β - 023 29 00Α