1583/2021 - ΜΕΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

12/11/2021 - 09:58

ΜΕΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
36 57 38Β - 021 58 10Α
36 57 43Β - 021 58 11Α
36 57 42Β - 021 58 17Α
36 57 37Β - 021 58 16Α