Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1609/2015 1609/2015 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ.

31/12/2015 - 09:57

ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΟΡΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 33 49B-22 51 21A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΡΓΙΑΣ.