1556/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΗΓΑΔΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.ΑΕΦ (9700)

07/11/2021 - 08:24

ΝΗΣΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΗΓΑΔΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΜΕ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΦΩΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
35 30 42Β - 027 12 54Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.