1546/2021 - ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΑΝΑΦΗ. ΕΡΓΑ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ.

05/11/2021 - 12:42

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ AΝΑΦΗ. ΕΡΓΑ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:
36 20 40Β - 025 46 15Α
36 20 39Β - 025 46 24Α
36 20 31Β - 025 46 22Α
36 20 30Β - 025 46 10Α
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
36 19 30Β - 025 45 00Α
36 19 30Β - 025 46 00Α
36 18 30Β - 025 45 00Α
36 18 30Β - 025 46 00Α