1490/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 0705)

23/10/2021 - 18:13

ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΑΚΑΡΝΑΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΛΑΜΟΥ.
ΚΕΦΑΛΗ Β. ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 38 54Β - 020 55 36Α.
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.