1433/2021 - ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ.ΠΟΡΘΜΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ.

13/10/2021 - 10:51

ΝΗΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ. ΠΟΡΘΜΟΣ ΕΥΡΙΠΟΥ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΡΘΜΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ ΑΠΌ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ.