1417/2021 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ.ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

08/10/2021 - 12:15

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ.ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΠΛΟΙΑ 'ALCYONE' KAI 'Ρ/Κ ΥΔΝΑ' ΑΠΌ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ:
38 04 12Β - 024 34 54Α.
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.