1399/2021 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΓΥΑΛΙ, ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣΣ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.

05/10/2021 - 09:37

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 1335/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ.ΝΗΣΟΣ ΓΥΑΛΙ, ΝΗΣΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
ΚΑΛΩΔΙΟΥ.
ΑΠΌ 5 ΟΚΤ. 21 ΜΕΧΡΙ 12 ΟΚΤ. 21
ΑΠΌ ΤΟ ΠΛΟΙΟ 'OCEAN LINK'
ΣΤO ΣΗΜΕΙΟ :
36 38 06Β - 027 08 37Α
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 Ν.ΜΙΛΙ.