1590/2015 1590/2015 - ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ

23/12/2015 - 12:22

ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ