Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1355/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4810)

23/09/2021 - 09:31

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ .
ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ.
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 01 30Β - 023 35 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.