1353/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4795)

23/09/2021 - 09:23

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΙΔΕΝΟΡ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 02 06B - 023 35 24A
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.