1352/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΦΑΝΟΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 4788)

23/09/2021 - 09:21

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ:
38 02 18Β - 023 33 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.