1342/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΙΛΑΤΟΥ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ:3230,1)

22/09/2021 - 09:31

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ. ΒΟΡΕΙΕΣ ΑΚΤΕΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΙΛΑΤΟΥ. ΚΕΦΑΛΗ ΝΟΤΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΑ ΜΙΛΑΤΟΥ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
35 19 12Β - 025 33 48Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ