Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1312/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ.

17/09/2021 - 13:01

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ.
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΤΡΙΝΟI ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΕΣ, 30 ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ TO ΛΕΠΤΟ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
37 57 25Β - 023 36 31Α
37 57 29Β - 023 36 21Α
37 57 25Β - 023 36 09Α
37 57 19Β - 023 36 09Α
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ.