Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1286/2021 - ΙΚΑΡΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ.

13/09/2021 - 09:41

ΙΚΑΡΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 34 41B - 026 28 39A
ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ:ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΟΒΕΛΟΣ ΜΕ ΕΞΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΡΥΘΡΗ ΛΟΥΡΙΔΑ.
ΕΣΤΙΑΚΟ ΥΨΟΣ: 4 ΜΕΤΡΑ
ΧΡΩΜΑ: ΕΡΥΘΡΟ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΙΑΣ: 3 Ν.Μ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: AN 3'' (0,5+2,5=3'')