1231/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ.

05/09/2021 - 00:01

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΔΙΑΥΛΟΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ OΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ (ΠΟΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ) ΛΟΓΩ ΜΑΖΙΚΩΝ
ΑΠΟΠΛΟΥ/ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΠΌ ΕΙΣΟΔΟ ΠΟΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΚΟΛΠΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ) ΕΩΣ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α)ΕΝΤΟΣ ΠΟΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΠΌ 070400Ζ ΣΕΠΤ. 21 ΕΩΣ 070500Ζ ΣΕΠΤ. 21 ΛΟΓΩ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ Β)ΕΝΤΟΣ ΠΟΡΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΠΌ 071600Ζ ΣΕΠΤ. 21 ΕΩΣ 071700Ζ ΣΕΠΤ. 21 ΛΟΓΩ ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑΠΛΟΥ.
ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ/ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ Τα/Φ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ PORT CONTROL ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - VTS ΠΕΙΡΑΙΑ.