Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1218/2021 - ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝOY ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.

02/09/2021 - 21:32

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ.
ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΑΝΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
38 32 38Β - 026 06 42Α
ΥΨΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑ 1,80 ΜΕΤΡΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ 3 ΝΜ.