Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1215/2021 - ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. (ΑΕΦ 3320)

02/09/2021 - 09:31

ΒΟΡΕΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.
ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΞΙΜΑΔΑ ΑΚΡΑ ΣΠΙΘΑ
ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
35 23 06Β - 026 10 24Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.