Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1212/2021 - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟ. ΦΑΝΟΣ 'ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ' ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

02/09/2021 - 09:26

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟ. KEΦΑΛΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΦΑΝΟΣ 'ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ' :
38 32 42Β - 026 06 36Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.