1208/2021 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.

31/08/2021 - 22:36

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΝΗΣΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ 'ΚΟΣΚΙΝΑ'.
Α) ΤΗΝ 02,07,09,14,16,21,23,28,30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 0400Ζ ΕΩΣ 2059Ζ,Β) ΤΗΝ 05,07,12,14,19,21,26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΌ 0400Ζ ΕΩΣ 2059Ζ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
38 22 20Β - 024 12 50Α
38 32 45Β - 024 14 50Α
38 32 45Β - 024 17 40Α
38 24 15Β - 024 17 40Α.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.