1200/2021 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6895).

29/08/2021 - 00:05

ΝΗΣΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ. ΚΕΦΑΛΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΘΕΡΜΑ. ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 30 18Β - 025 36 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ