Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1142/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ. ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΕΦ 4450)

16/08/2021 - 09:44

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ. ΦΑΝΟΣ:
37 45 48Β - 023 25 06Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.