1127/2021 - ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΣΤΕΝΟ ΝΑΥΣΤΑΥΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ.

11/08/2021 - 12:22

ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ. ΣΤΕΝΟ ΝΑΥΣΤΑΥΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ. ΣΕ ΣΤΙΓΜΑ:
37 58 46Β - 023 32 17Α
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ.