Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1120/2021 - ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.

11/08/2021 - 09:21

ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΝΑΥΔΕΤΟΥ.
ΣΕ ΘΕΣΗ:
40 36 05B - 022 56 53A.