Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1100/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ.ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ.ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

06/08/2021 - 09:48

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 113/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ. ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:
37 41 30Β - 023 27 04A
37 41 24Β - 023 27 02Α
37 41 25Β - 023 27 07Α
37 41 28Β - 023 27 07A
37 41 28Ν - 023 27 06Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ