Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1096/2021 - ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ.

05/08/2021 - 10:23

ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
40 49 36Β - 025 50 00Α
40 49 36Β - 025 53 54Α
40 47 36Β - 025 53 54Α
40 47 36Β - 025 50 00Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.