Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1092/2021 - ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ. ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΑΙΝΑΡΟ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 2320).

05/08/2021 - 10:10

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΥΘΗΡΩΝ.ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΑΙΝΑΡΟ. ΦΑΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΗ:
36 23 12Β - 022 29 00Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.