Εκτύπωση αυτής της σελίδας

510/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ΚΟΛΠΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΡΜΟΣ ΒΑΤΙΚΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ.

30/03/2021 - 08:48

ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ ΚΟΛΠΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΡΜΟΣ ΒΑΤΙΚΑ. ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:

35 30 44Β - 023 43 21Α

35 33 25Β - 023 41 57Α

35 34 22Β - 023 40 52Α

35 35 06Β - 023 40 33Α

35 36 03Β - 023 39 48Α

35 37 28Β - 023 39 13Α

35 39 45Β - 023 37 51Α

35 45 42Β - 023 28 12Α

35 56 11Β - 023 19 06Α

36 20 41Β - 023 07 15Α

36 21 25Β - 023 06 10Α

36 23 43Β - 023 04 45Α

36 25 32Β - 023 04 19Α

36 28 03Β - 023 02 59Α

36 30 02Β - 023 02 49Α

36 30 01Β - 023 02 49Α

36 30 45Β - 023 02 30Α

36 31 24Β - 023 02 23Α

ΠΑΡΑΠΛΕΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 500 ΜΕΤΡΩΝ