Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1064/2021 - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙ ΟΙΤΥΛΟΥ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

30/07/2021 - 12:13

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙ ΟΙΤΥΛΟΥ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΛΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
36 40 51Β - 022 22 17Α
36 40 55Β - 022 22 19Α
36 40 55Β - 022 22 21Α
36 40 51Β - 022 22 23Α
36 40 50Β - 022 22 22Α
36 40 50Β - 022 22 20Α
36 40 51Β - 022 22 18Α
36 40 51Β - 022 22 17Α