Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1058/2021 - ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΛΑΚΚΙ. ΝΑΥΔΕΤΟ ΑΠΕΚΟΠΕΙ.

30/07/2021 - 09:40

ΝΗΣΟΣ ΛΕΡΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΛΑΚΚΙ. ΝΑΥΔΕΤΟ ΣΕ ΘΕΣΗ:
37 07 12Β - 026 50 15Α
ΑΠΕΚΟΠΕΙ.