Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1057/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

30/07/2021 - 09:36

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΣΤΕΝΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΑΥΔΕΤΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ:
37 58 36Β - 023 32 28Α
37 55 58Β - 023 26 20Α
37 55 43Β - 023 26 12Α
ΑΝΕΛΚΥΣΘΗΣΑΝ