Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1046/2021 - ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ.

27/07/2021 - 09:42

ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΡΤΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΛΟΥΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
ΤΟ ΠΛΩΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΘΑ ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΑΝΩΘΕΝ
ΚΑΙ 30 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΚΑΤΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ:
39 11 32Β - 023 12 41Α
39 11 32Β - 023 12 40Α
39 11 31Β - 023 12 40Α
39 11 31Β - 023 12 41Α