Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1024/2021 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΟΤΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

22/07/2021 - 09:27

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΟΤΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.
ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΝΑΥΔΕΤΑ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ:
ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟ
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ:
38 13 54Β - 021 43 15Α
38 13 55Β - 021 43 14Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.