Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1008/2021 - ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΩΣΤΈΙΚΑ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

20/07/2021 - 10:23

ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΚΩΣΤΈΙΚΑ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΜΗ ΦΩΤΟΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'Α.