Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1005/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

19/07/2021 - 13:10

ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΣ.
ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΣΗ:
37 02 38Β - 026 55 47Α
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΗ ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'Α.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.