1004/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΠΑΛΙΟΝΗΣΟΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

19/07/2021 - 13:08

ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΠΑΛΙΟΝΗΣΟΣ.
ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΣΗ:
37 02 27B - 026 58 23A
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΗ ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'Α.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.