Εκτύπωση αυτής της σελίδας

1003/2021 - ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΕΣ. ΥΠΑΡΞΗ ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ.

19/07/2021 - 13:04

ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ. ΟΡΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΕΣ.
ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΣΗ:
37 02 36Β - 026 56 09Α
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΤΕΡΑ ΥΠΑΡΞΗ ΤΡΙΩΝ ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΑΥΔΕΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΣΙΠΛΟ'Ι'Α.
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.