1002/2021 - ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

19/07/2021 - 13:03

ΚΟΛΠΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΕ ΘΕΣΗ :
38 01 01Β - 023 32 47Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.