Εκτύπωση αυτής της σελίδας

933/2021 - ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.ΦΑΝΟΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΑΕΦ-7444,1).

01/07/2021 - 09:58

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ.ΚΕΦΑΛΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ.
ΕΡΥΘΡΟΣ ΦΑΝΟΣ ΧΙΟΣ
ΣΕ ΘΕΣΗ:
38 22 36Β - 026 08 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ