Εκτύπωση αυτής της σελίδας

923/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ. ΑΒΑΘΗ.

28/06/2021 - 09:52

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΘΑΝΩΝ. ΒΑΘΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΘΕΣΗ:
37 34 29Β - 023 23 18Α
ΕΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ.