Εκτύπωση αυτής της σελίδας

904/2021 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ.

24/06/2021 - 09:39

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ 857/2021 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.ΑΠΟΡΡΙΨΗ
ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΠΌ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 21 ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:
37 42 00 B - 023 47 24A
37 42 00 B - 023 47 24A
37 41 42 B - 023 48 00A
37 41 42 B - 023 47 24A