877/2021 - ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 5 ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.(ΑΕΦ 6843,4)

17/06/2021 - 10:27

ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 5, 3ος ΔΕΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΑΝΟΣ
40 49 00Β - 025 54 18Α
ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ